Generalforsamling 2015

Kik her for referat

Dagsorden:

Generalforsamling i Klokketårnets Venner

Hermed indkaldes til generalforsamling den 19. marts 2015 kl. 19.00.
Generalforsamlingen afholdes i Det Gamle Bibliotek i Byskolen, Grønnegade 44.
Dagsorden:
1. Valg af dirigent.
2. Bestyrelsens beretning
3. Regnskab for 2014.
4. Indkomne forslag.
Forslag skal være modtaget af bestyrelsen senest den 12. marts.
5. Valg af bestyrelse.
På valg er: Svend Lund og Kai Hansen. Begge modtager genvalg.
Bestyrelsen ser sig gerne suppleret med yderligere medlemmer, der vil hjælpe
med at styrke vores indsats for Klokketårnet og for samarbejdet i vor by.
6. Valg af revisor.
7. Eventuelt.
Pause, hvor foreningen byder på kaffe/the/vand/øl/vin
Efter pausen vil Else Garde Christensen fortælle om kustode arbejdet, Erik Buch vil fortælle om projekter for Klokketårnet, og Einar Fog-Nielsen vil fortælle om udstilling og “Søndagstur med præsten”.
Derefter er ordet frit. Vi håber på mange gode indlæg/ideer til at styrke vores indsats.
Ind i mellem vil vi synge nogle af vore Faaborg sange.
Husk: For at deltage i generalforsamlingen skal kontingentet på 100 kr. pr. person være betalt.
Kontingentet kan indbetales til vores konto i Sparekassen Fyn: 0828 3150429, eller man kan betale ved indgang. Nye medlemmer er velkomne til at møde op.
Når vi har modtaget kontingentet, udsteder vi et medlemskort, der giver gratis adgang til
Klokketårnet. Medlemskortet udleveres på generalforsamlingen, eller kan derefter afhentes i klokketårnet i åbningstiden.

Else Garde Christensen Svend Lund Else Madsen
Annelise Poulsen Erik Buch Kai Hansen

Referat

Generalforsamling-2015-Referat