Historie

Klokketårnet i Faaborg er et helt enestående bygningsværk i en af de ældste
købstæder på Fyn. Det er bygget som kirketårn til byens første kirke Skt. Nikolaj.
Faaborg opstod som bydannelse i begyndelsen af 1100 – tallet, og byen udviklede
sig efterhånden til en vis størrelse, samtidigt med at kristendommen langsomt
afløste den gamle nordiske gudetro. Derfor blev det nødvendigt at bygge kirke, og
Skt. Nikolaj kirke blev opført i begyndelsen af 1200 – tallet tæt på byens torv.

Første gang man kan læse om Faaborg i den officielle danske historieskrivning er i
1229, medens Valdemar Sejr var konge. Dette årstal er vigtigt i byens historie, idet
byjubilæer holdes ud fra dette årstal. Faaborg kan altså se frem til at holde 800 –
års købstadsjubilæum i 2029.

Byen og Kirken levede sit liv og udviklede sig op igennem historien, og i slutningen
af 1400 – tallet var byen blevet så stor, at den var interessant for en af de talrige
katolske munkeordener, som fandtes i tiden. Helligåndsbrødrene kom til byen og
fik med Pavens godkendelse lov til at bygge Kloster og Kirke her. Samtidig med at
dette enorme byggeri fandt sted, byggede byen kirketårn til Skt. Nikolaj kirke, og
således blev Klokketårnet til. I 50 år fra ca. 1480 – 1530 har der været mere end
fuld beskæftigelse i Faaborg og omegn.

Da den nye Helligåndskirke med tilhørende Kloster og byens gamle kirke med
Klokketårn var næsten færdigt, kom den lutherske Reformation til Danmark med
store omvæltninger for kirke og samfund til følge. Den katolske periode i
Danmarks historie sluttede, og i 1539 mageskiftede Kongen og byen kirkerne
således, at den helt nybyggede Helligåndskirke nu blev sognekirke, og Kongen
overtog den gamle. Men 11 år senere tilskødede han den gamle Kirke med tårn
tilbage til byen, og i 1550 rev man kirken ned i forbindelse med et nyt
rådhusbyggeri. Klokketårnet fik heldigvis lov til at blive stående, og her står det
stadig, nyrestaureret som det blev i årene 2011 – 2013.

Op igennem tiden fra Reformationen til i dag har Klokketårnet tit været i meget
dårlig forfatning p. g. a. manglende vedligehold, og i 1778 var man nødt til at rive
spiret ned, og erstatte det med det nuværende smukke rokoko spir. Kirkens
klokker har altid hængt og hænger stadig i Tårnet, og i 1960 fik byen et klokkespil
med 38 klokker, som sender sine toner ud over byen 4 gange i døgnet.

Klokketårnet er naturligt nok byens vartegn, og historisk og kulturelt er det en del
af byens ”sjæl” og dna, og ikke alene byens og kommunens borgere, men hele
landet har en interesse i, at dette unikke bygningsværk fra den sene Middelalder
bliver bevaret for eftertiden.

Klokketårnet er absolut et besøg værd. Der er åbent i sommerperioden og i
Påsken og efterårsferien. Hvis man går de 108 trappetrin op i Tårnet kan man
nyde den smukke udsigt over fjorden til det Sydfynske øhav, og man kan se til
Svanninge Bakker hen over byens røde tage. Ture i Klokketårnet med eller uden
fortælling uden for normal åbningstid kan altid arrangeres for grupper.

Einar Fog-Nielsen.