Bestyrelse

Formand
Einar Fog-Nielsen
Mobil: 2988 3531
Email: einarfog@gmail.com

Næstformand
Else Garde Christensen
Mobil: 6166 6240
Email: else.garde.christensen@gmail.com

Kasserer
Else Madsen
Mobil: 2945 9318
Email: else@x-il.dk

Bestyrelsesmedlemmer
Erik Buch
Mobil: 2346 9646
Email: erikbuch1941@gmail.com

Birgit Bennebjerg
Mobil: 6199 7898
Email: bbennebjerg@hotmail.com

Frank Dibbern
Mobil: 613103718
Email: tangmosen@gmail.com

Lars Dibbern (udpeget af Menighedsrådet)
Palle Jørgensen (udpeget af Menighedsrådet)