Generalforsamling 2014

Klokketaarnets Venner.

Referat fra Generalforsamling afholdt den 5 marts 2014 i Det Nye Hospital.

 

Formandens beretning:

2013 var foreningens første rigtige arbejdsår. Vi startede med at deltage i forberedelserne til overdragelsen af Klokketaarnet til menighedsrådet og årets bryllup den 4 maj 2013. Derefter gik vi i gang med at planlægge sæsonen 2013. Det blev en overvældende succes med næsten 6.000 besøgende i Klokketaarnet. En speciel stor tak til de mange frivillige kustoder, der gjorde det muligt.

 

Regnskabet for 2013:

Årets resultat på 91.885,55 kr oversteg langt vore forventninger takket være de mange betalende gæster og et flot salg af Einar Fog-Nielsen’s bog Klokketaarnet i Faaborg. Efter udgifter til bogindkøb og T-shirts har Klokketaarnets Venner en kassebeholdning på 64.946,33 kr. der overføres til næste år.

 

Valg af bestyrelse:

Else Garde Christensen, Svend Lund og Kai Hansen blev genvalgt.  Erik Buch og Annelise Poulsen forsætter som medlemmer udpeget af Menighedsrådet. Det lykkedes ikke af få bestyrelsen suppleret med yderligere 1-2 medlemmer. Bestyrelsen blev konstitueret med Kai Hansen som formand.

 

Bjarne Bekker:

Desværre måtte Bjarne Bekker melde afbud i sidste øjeblik. På Generalforsamlingen diskuteredes i stedet hvad der kan gøres for fastholde og udbygge indsatsen for Klokketaarnet. De fremkomne forslag vil blive inddraget i det arbejdsprogram der allerede forelå.

 

Faaborg den 31. marts 2014.