Klokketårnet, Faaborgs vartegn.

Klokketårnet i Faaborg er et helt enestående bygningsværk i en af de ældste
købstæder på Fyn. Det er bygget som kirketårn til byens første kirke Skt. Nikolaj.
Faaborg opstod som bydannelse i begyndelsen af 1100 – tallet, og byen udviklede
sig efterhånden til en vis størrelse, samtidigt med at kristendommen langsomt
afløste den gamle nordiske gudetro. Derfor blev det nødvendigt at bygge kirke, og
Skt. Nikolaj kirke blev opført i begyndelsen af 1200 – tallet tæt på byens torv.

Første gang man kan læse om Faaborg i den officielle danske historieskrivning er i
1229, medens Valdemar Sejr var konge. Dette årstal er vigtigt i byens historie, idet
byjubilæer holdes ud fra dette årstal. Faaborg kan altså se frem til at holde 800 –
års købstadsjubilæum i 2029.

Byen og Kirken levede sit liv og udviklede sig op igennem historien, og i slutningen
af 1400 – tallet var byen blevet så stor, at den var interessant for en af de talrige
katolske munkeordener, som fandtes i tiden. Helligåndsbrødrene kom til byen og
fik med Pavens godkendelse lov til at bygge Kloster og Kirke her. Samtidig med at
dette enorme byggeri fandt sted, byggede byen kirketårn til Skt. Nikolaj kirke, og
således blev Klokketårnet til. I 50 år fra ca. 1480 – 1530 har der været mere end
fuld beskæftigelse i Faaborg og omegn.

Da den nye Helligåndskirke med tilhørende Kloster og byens gamle kirke med
Klokketårn var næsten færdigt, kom den lutherske Reformation til Danmark med
store omvæltninger for kirke og samfund til følge. Den katolske periode i
Danmarks historie sluttede, og i 1539 mageskiftede Kongen og byen kirkerne
således, at den helt nybyggede Helligåndskirke nu blev sognekirke, og Kongen
overtog den gamle. Men 11 år senere tilskødede han den gamle Kirke med tårn
tilbage til byen, og i 1550 rev man kirken ned i forbindelse med et nyt
rådhusbyggeri. Klokketårnet fik heldigvis lov til at blive stående, og her står det
stadig, nyrestaureret som det blev i årene 2011 – 2013.

Op igennem tiden fra Reformationen til i dag har Klokketårnet tit været i meget
dårlig forfatning p. g. a. manglende vedligehold, og i 1778 var man nødt til at rive
spiret ned, og erstatte det med det nuværende smukke rokoko spir. Kirkens
klokker har altid hængt og hænger stadig i Tårnet, og i 1960 fik byen et klokkespil
med 38 klokker, som sender sine toner ud over byen 4 gange i døgnet.

Klokketårnet er naturligt nok byens vartegn, og historisk og kulturelt er det en del
af byens ”sjæl” og dna, og ikke alene byens og kommunens borgere, men hele
landet har en interesse i, at dette unikke bygningsværk fra den sene Middelalder
bliver bevaret for eftertiden.

Klokketårnet er absolut et besøg værd. Der er åbent i sommerperioden og i
Påsken og efterårsferien. Hvis man går de 108 trappetrin op i Tårnet kan man
nyde den smukke udsigt over fjorden til det Sydfynske øhav, og man kan se til
Svanninge Bakker hen over byens røde tage. Ture i Klokketårnet med eller uden
fortælling uden for normal åbningstid kan altid arrangeres for grupper.

Einar Fog-Nielsen.

Genoptræning

Billede

logo

Hej i ”Vennerne”

Jeg har været en tur i Klokketårnet her i formiddags med fysiopterapeut Ankjær fra Tømmergården, og vi kom helt op uden problemer med 11 hjertepatienter og knæopererede.
Bedste hilsener Einar.

Udstilling i Klokketårnet

logoTil Dagspressen og ugeaviserne.

Klokketårnet åbner turistsæsonen mandag d. 23. juni kl. 11 ( uge 26 )

Vi vil gerne gøre åbningen og de 2 første uger særlig interessante og spændende ved at udstille fåborgensernes kunst, hvor Klokketårnet er en del af kunstværket i ugerne 26 og 27.

Det gælder maleri, keramik, skulptur m.m. Den eneste betingelse, for at man kan få sit kunstværk med på udstillingen, er, at Klokketårnet skal indgå som motiv i det, som vises frem.

Man udstiller på eget ansvar, men der er altid en kustode på vagt, medens udstillingen er åben.

Kunstværkerne kan afleveres i Klokketårnet lørdag d. 21. juni fra kl. 10 – 12, og igen søndag d. 22. juni fra kl. 10 – 12. De skal afhentes igen søndag d. 6. juli mellem kl. 11 og 16.

Man modtager en kvittering for det indleverede værk. Navnet på kunstneren, og den, der har udlånt værket markeres tydeligt ved hver udstillet genstand.

Vi håber, at der bliver indleveret rigtig meget, så både forhallen, klokkeloftet og urloftet kan fyldes med fåborgensernes private kunstværker, hvor Klokketårnet er motiv.

På kreativt gensyn i Klokketårnet.

”Klokketårnets venner” og Faaborg Menighedsråd.

Kontaktperson på projektet: Einar Fog-Nielsen, tlf. 29883531.

Hej Klokketaarnets Venner

Klokketårnets Venner arrangerer nytårsmarch den 1/1-2015 kl. 11 fra Klokketårnet

i Faaborg. Turen starter op herfra og vi går gennem Østergade til Svømmehallen

hvorfra vi følger Danmarks Bedste Motionsrute. Ruten går langs Sundsøen igennem

PricesHaveskoven – Kaleko – Bakkevej – Gymnasiet – langs Omfartsvejen til

Svømmehallen. Herfra går vi tilbage til Klokketårnet hvor turen slutter – en

strækning på ca. 5 km. Efter turen ønsker vi godt nytår med en lille forfriskning i

Tårnet.

Alle er velkomne og det er gratis at være med.

Lone Rok

Vi gi´r en kop kaffe i Klokketårnet søndag d. 4. maj 2014.

Sidste år var d. 4. maj en festdag i hele Faaborg by og kommune, hvor

Klokketårnet blev taget i brug efter næsten 2 års restaurering.

Foreningen ”Klokketårnets venner” og Faaborg Menighedsråd vedtog

dengang, at man gerne ville markere datoen d. 4. maj i årene fremover

som ”Klokketårnets dag”.

I år sker det på følgende måde:

Der bliver flaget fra Klokketårnet, som er åbent fra kl. 10.00 – 16.00.

Der er fri adgang i Tårnet for alle med gratis kaffe til de voksne, og

forfriskninger til børnene.

Der er miniforedrag om Klokketårnets historie og restaurering af ca. et

kvarters varighed hver hele time fra kl. 10 – 15.

Kl. 10.00 : Einar Fog-Nielsen

Kl. 11.00 : Einar Fog-Nielsen

Kl. 12.00 : AnneLise Poulsen

Kl. 13.00 : AnneLise Poulsen

Kl. 14.00 : Erik Buch

Kl. 15.00 : Erik Buch

Kl. 15.30 : Vinderne af børnequizzen udtrækkes.

Byens børn opfordres til at komme og lave en tegning eller flere af

Klokketårnet, og disse tegninger bliver udstillet i forhallen i uge 26, når

Tårnet åbner for turistsæsonen d. 23 juni. Der er også en quiz for børn

med præmier.

Organisten spiller en lille koncert fra klokkespillet kl. 11.30.

På glædeligt gensyn i byens vartegn Klokketårnet søndag d. 4. maj 2014

”Klokketårnets venner” og Menighedsrådet.