Vedtægtsændringer

Einar Fog-Nielsen: de ændringer jeg lige kan se til Vedtægterne, som så i givet fald skulle vedtages på næste års generalforsamling, og dette punkt med evt. flere ændringer til ordlyden i vedtægtsændringer tager vi op på et bestyrelsesmøde først i næste år.

A. Alle navne i vedtægterne med Klokketårnet ændres fra dobbelt a til bolle å.

B. Til formålsparagraffens § 2 ændres stk. 2, således der kommer til at stå: Informere bredt om Klokketårnet historisk, arkitektonisk og kulturelt. Sørge for åbning for besøgende i relevante perioder ved hjælp af frivillige kustoder. Lave rundvisninger efter behov. Oprette billedarkiv. Der informeres bl.a. gennem internet – hjemmesiden klokketaarnet.dk

C. I samme paragraf stk. 3 skal der stå: Klokketårnet er ikke blot byens første kirketårn, men er købstadens vartegn og en umistelig del af Faaborgs identitet og byens dna.

D. I § 3, stk. 2 skal ordet hjemmesiderne rettes til hjemmesiden.

E. I § 5 skal vi overveje om der også skal indkaldes til generalforsamling i dagspressen, og om det skal stå i vedtægterne.

Svend Lund: Klokketårnet.dk slettes.