Det sker

Generalforsamling i Klokketårnets Venner

Onsdag d. 13. marts 2019 kl. 19:30

i Det Ny Hospital, Kirkestræde 11, 5600 Faaborg

 1. Velkomst:
  Einar Fog-Nielsen
 2. Valg af dirigent:
  Bestyrelsen foreslår Søren Kristiansen
 3. Valg af referent:
  Bestyrelsen foreslår Suzette Ascot
 4. Bestyrelsen aflægger beretning:
  Einar Fog-Nielsen
 5. Fremlæggelse af regnskab:
  Else Madsen
 6. Indkomne forslag:
  Indsendes senest 7 dage før generalforsamlingen.
  Bestyrelsen foreslår vedtægtsændringer:
  aa erstattes af å i navne og diverse ændringer af sproglige formuleringer.
 7. Valg af bestyrelse og evt. suppleanter:
  På valg for 2 år er:
  Suzette Ascot som modtager genvalg
  Annelise Poulsen som modtager genvalg
  Svend Lund som
  ikke ønsker genvalg
  Forslag til nye medlemmer af bestyrelsen modtages gerne, især en med interesse for sociale medier vil være meget velkommen.
 8. Eventuelt:
 9. Pause:
  Der vil være et lettere traktement.
 10. Foredrag med arkitekt Morten Krogh Madsen:
  der vil fortælle om restaureringen af Klokketårnet.

Generalforsamlingen slutter ca. 22:00